Fagkurs

E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi

Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Arrangør

Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose hvis det er spørsmål til kurset.

Målgruppe

Sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta Larynxaspirat av slim til mikrobiologisk dyrking hos personer med cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi. Dette gjelder for personer som ikke har mye slim eller ikke kan hoste opp slim selv.

Innhold i kurset

Du vil få en gjennomgang av

  • utstyret du trenger
  • hvordan ta larynxaspirat
  • hvordan sende prøve

Ta kurset

Sykepleiere, helsesøstre og leger får en gjennogang vav hvordan å ta Larynxaspirat av slim.

Ta kurset her på sjelden.no
En sykepleier som holder en jente i armene sine. De smiler til kameraet.