Tamar Kalandadze rekrutterer til en ny empirisk studie om språk og autisme

Studie om språkforståelse hos personer med autisme

Det har lenge vært kjent at figurativt språk kan være utfordrende for personer med autismespekterforstyrrelser (ASD). Dette kan vise seg som bokstavelig oppfattelse av andres ytringer og problemer med å forstå for eksempel ironisk eller metaforisk språkbruk.

Foto av damer som prater
Figurativt språk kan være utfordrende for personer med autisme. Illustrasjosnfoto: Shutterstock.

​Tamar Kalandadze har sammen med kolleger fra University College London, Institutt for spesialpedagogikk ved UiO samt Terje Nærland fra NevSom nylig publisert en kvantitativ metastudie om forskjell mellom personer med og uten ASD i forståelse av figurativt språk. Artikkelen, som sammenfatter data fra 41 studier på dette temaet, er publisert i det britiske tidsskriftet Autism.

Et sentralt spørsmål på dette feltet er hvilken rolle formelle språkferdigheter spiller på den sosiale språkbruken, herunder forståelse og bruk av figurativt språk. Metastudien viser at formelle språkferdigheter spiller en stor rolle og at det er avgjørende at dette blir kontrollert for i videre studier av figurativt språk hos personer med ASD.

Les hele artikkelen på sagepub.com.

Rek​​ruttering

Kalandadze rekrutterer nå til en ny empirisk studie om språk og autisme. Er du interessert i dette, les mer på uio.no.

ASF:2-14. B​​arn med autisme

NevSom har en studie gående om kunnskap om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2-14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna. Se mer om studien her.

Sist oppdatert 19.12.2022