Sleep 2023 – Amerikanske søvnlegers årlige kongress

Sleep arrangeres årlig av Associated Professional Sleep Societies, i år for 37. gang. Dette ble holdt i et gigantisk kongressenter i Indianapolis der mer en 4000 deltakere, speakers og utstillere deltok i det fire dager lange arrangementet. Det var mange innlegg, debatter og postere om narkolepsi og hypersomni, og litt om Kleine-Levin syndrom. NevSom dro derfor over Atlanteren for å delta.

Fra messehallen på konferansen
Over 4000 deltakere, speakers og utstillere deltok i det fire dager lange arrangementet. Her fra utstillingen, der både store og små legefirmaer, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner presenterte seg.

​Tekst og foto: Marit Skram, NevSom

 

Associated Professional Sleep Societies, som var arrangør av møtet, eller kongressen, består av American Academy of Sleep Medicine og Sleep Research Society. De aller fleste av deltakerne var fra USA, men som jeg kunne se i appen tilhørende arrangementet, var det også noen fra Europa, og to stk fra Norge, meg selv inkludert. Her kommer noen få utdrag fra de nesten 200 innleggene som ble holdt. For de som vil ha mer informasjon om hvem, hva og hvor, ligger det lenke til programmet og konferansens app nederst i saken.

Symposier, forelesninger og diskusjoner

Det var mange forskjellige typer arrangementer på møtet, blant annet symposier, debatter, forelesninger og lunsjmøter. Sistnevnte ble arrangert av selskaper i legemiddelindustrien, og flere av de ble holdt på hoteller i nærheten. 
 
«How do I prescribe that?» Var tema for ett av symposiene. Her ble det presenterte Hrayr P. Attarian, professor ved Northwestern University i Chicago medikamenter brukt for å behandle CNS hypersomnier (CNS = sentralnervesystemet) og insomni.

Melatonin til barn:
Professor emeritus Suresh Kotagal ved Mayo Clinic hadde flere innlegg om melatonin og barn, hvorav den ene het «Melatonin use in children: The good, the bad and the ugly».

Innledningen "Nye data om medikamentelle alternativer" (ved CNS-hypersomnier) ble holdt av Kiran Maski, professor i nevrologi ved Harvard Medical School. Hun holdt også en innledning om avbrutt nattesøvn ved narkolepsi.

​Noen tema som ble debattert 

Søvn inn i legeutdannelsen: Som i Norge er også det amerikanske søvnfeltet opptatt av at søvn må mer inn på legeutdannelsen. De lærer ikke nok om søvnsykdommer der.
 
Spør legene pasientene om søvn? Dette var et tema som dukket opp i flere debatter, der det ble hevdet at legene i for liten grad spør pasientene om hvordan det står til med søvn og søvnhygiene.
 
Forsikring var et ord som gikk igjen utallige ganger gjennom hele konferansen. Slik jeg forsto det, var det forskjell på hvilke medisiner de forskjellige forsikringsselskapene aksepterte og foretrakk og ville betale for. Jeg sendte da en varm tanke til vårt eget helsesystem i Norge, der det skal være lik hjelp til alle. 
 
Søvn – En menneskerett!? Det ble i en diskusjon trukket frem at søvn burde være en menneskerett. Personlig ser jeg ikke helt for meg hvordan det skal gå til, men det er en fin tanke. USleep America ble etablert høsten 2022, og vil promotere frihet til beskyttet søvn som en menneskerett. Les om dette her​
 
Circadisk søvnforstyrrelse – en egen diagnose? Forskere fra Harvard University ga uttrykk for at de ønsket at sirkadisk søvnforstyrrelse skal bli en egen diagnose, det er det ikke i USA i dag, så vidt undertegnede har forstått. Derfor får man ikke hjelp av helsevesenet dersom dette er årsaken til problemene dine. Gruppen har utviklet et selvtestingssett for døgnrytmeforstyrrelse, som de sender i posten til pasientene, slik at de kan ta testen hjemme. 

Nye medikamenter på markedet og i testfaser

Det ble introdusert og reklamert for flere nye medikamenter på kongressen. 
 
Som eksempel kan nevnes følgende narkolepsimedisiner: natriumoksybat med en gangs dosering per døgn, mazindol, solriamfetol (godkjent  av EMA – det europeiske legemiddelverket). Det kommer nok til å ta flere år før disse blir tilgjengelig i Norge, hvis det i det hele tatt gjør det.
 
Flere store legemiddelfirmaer var også sterkt representert i utstillingshallen, og som sponsorer på nettsiden og i kongressens app.


foto av paneldeltakerne i lunsjdebatten

Lunsjseminar med Avadel. Til venstre legen Anne Marie Morse, som introduserte en pasient (hun helt til høyre) som fortalte om sin opplevelse ved bruk av medikamentet Lymruz.

«Wearables»

Mange utstillere viste frem nye digitale løsninger av blant annet «wearables», digitale klokker, briller og ringer, eller annet man har på seg, og andre forskjellige løsninger for å forbedre søvnen. 
 
Enkelte av disse «wearables» er testet mot «gullstandard» PSG og medisinske aktigrafer, og hvor det er funnet tilfredsstillende verdier – andre ikke. ​
 
kollasje fra utstillingsområdet

Konferansen ble holdt på Inidana Convention Center. I utstillingsområdet var det mange nye digitale løsninger, rettet mot både privatmarked og industrien.

Vi skulle vært to!
Siden vi er ganske få personer Norge, blir erfaringsgrunnlaget lite for den enkelte lege/behandler når det gjelder sjeldne diagnoser, som for eksempel idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. Da er det nyttig å treffe leger og behandlere fra andre land som har flere innbyggere, og således treffer flere pasienter med for eksempel KLS. 
 
Som noen vet, skulle vi vært to fra NevSom som reiste til Indianapolis, og det var først og fremst min lege-​​​ og søvnspesialistkollega som skulle delta på denne konferansen, men hen ble dessverre forhindret fra å reise. Derfor var det jeg alene som dro på Sleep 2023. 
 
På denne type konferanser er ofte kø for å snakke med de som hadde holdt innlegg og foredrag. Da er det bare å kaste sin sjenanse over bord, gå opp til aktuell person og presentere seg, og be om mulighet for å sende noen spørsmål ved en senere anledning. 


​​Les mer om hypersomnier:

Hypersomnia Foundation i USA holdt samme uke sin samling Beyond Sleepy, også i Indianapolis. Jeg var også tilstede der. Les om Beyond Sleepy her. Her var det først og fremst pasienter og pårørende som var målgruppen. Mange av foredragene kan ses i etterkant.

Program og app: For dere som er interessert i å se mer om SLEEP 2023, så kan man fritt laste ned appen og programmet fra Sleeps nettside.​ 
 
Amerikanske søvnorganisasjoner: Se NevSoms oversikt over amerikanske søvn-organisasjoner her.  
 
Sleep 2024: Associated Professional Sleep Societies arrangerer neste års Sleep i Houston,Texas, 1-5. juni 2024​. Det åpnes for innsending av abstracts og forslag til sessions i oktober, mens påmelding åpner tidlig neste år.
​​

 

Sist oppdatert 13.05.2024