NevSoms senterråd

Alle kompetansetjenester har et senterråd eller en referansegruppe, et rådgivende organ, som møtes et par ganger i året. NevSoms senterråd består av helsepersonell som er ansatt i sykehus i forskjellige deler av landet, og representanter fra forskjellige brukerforeninger.

Foto av NevSoms hus
Senterrådet møtes to ganger i året i NevSoms lokaler på Ullevål. Foto: Marit Skram.

​Senterrådets oppg​​​aver 

Senterrådets viktigste oppgaver er å 
 • være et aktivt rådgivende organ for ledelsen ved NevSom
 • bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret, eksterne fagmiljøer og brukergrupper
 • bidra til at senteret arbeider i henhold til overordnede oppgaver og rammer for nasjonale tjenester
 • tilse at senterets arbeid fremmer likeverdige tjenester i hele landet
Rådets medlemmer får innsikt i NevSoms strategiske dokumenter som budsjett, virksomhetsplan og årsrapport. Senterrådet møtes to ganger i året, og diskuterer da NevSoms drift, gir tilbakemelding på planer, og spiller inn ønsker for hvordan NevSom best kan forvalte sine ressurser.​

Medlemmer av ​​​​NevSoms senterråd

Senterrådets medlemmer oppnevnes av NevSoms seksjonsleder. Per desember 2022 har rådet følgende medlemmer:

 • ​Pål Stensås (leder av Senterrådet) og Marit Aschehoug, begge fra Søvnforeningen.
 • Annette Drangsholt fra Autismeforeningen.
 • Laurentina Margaretha Gortz-Nagtzaam fra St. Olavs hospital, nevrohabilitering voksne.
 • Jutta Rummel fra Oslo universitetssykehus, nevrohabilitering voksne.
 • Sofia Douzgou Houge fra Haukeland universitetssjukehus, avd. for medisinsk genetikk.
 • Kjersti Åkvik fra Universitetssykehuset Nord-Norge, nevrologisk avdeling.
 • Sissel Berge Helverschou, Ragnhild Berling Grande og Martin Aker fra NevSom.
​Neste møte avholdes torsdag 23. mars 2023 klokken 13.00–16.00.

Sist oppdatert 16.12.2022