Informasjonsfilmer om narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom

Her får du filmforedrag, webinarer og informasjonsfilmer om hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. Dette er de tre hypersomniene (søvnsykdommene) NevSom har kompetansesenteransvar for. Filmene er laget av, med eller på forespørsel av NevSom.

​Diagnoseinformasjon om narkolepsi

Ved Ragnhild Berling Grande, overlege og nevrolog på Nevsom. Informasjonsfilmen ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni. 38 min.

 

Videoforedrag om idiopatisk hypersom​​ni

​Berit Hjelde Hansen, overlege ved NevSom, gir i dette videoforedraget en innføring i diagnosen idiopatisk hypersomni,  og du får høre om de vanligste utfordringene. I tillegg gir hun råd og anbefalinger som hjelpeapparatet bør kjenne til. Se filmen på Sjelden.no (21 minutter).

 

 

startbilde til filmen om idiopatisk hypersomni

Se videoforedraget om idiopatsik hypersomni på Sjelden.no

 

Diagnoseinformasjon om idiopatisk hypersomni

Ved Ragnhild Berling Grande, overlege og nevrolog på Nevsom.  Informasjonsfilmen ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni.​ 31:30 min.​

 

​V​​ideoforedrag om Kleine-Levin syndrom

I dette foredraget forteller overlege Berit Hjelde Hansen ved NevSom om symptomer, årsak og behandling av Kleine-Levin Syndrom. Hun tar også opp hvordan hverdag, skole og arbeid kan tilrettelegges for de som har KLS.  Se foredraget hos Sjelden.no (22 minutter).

Foto av Berit Hjelde Hansen

Overlege Berit Hjelde Hansen i videoforedrag om Kleine-Levin syndrom.

Hva kan man gjøre for å bedre våkenhet (ikke-medikamentelt) og motvirke søvndrukkenhet?

Ragnhild Berling Grande, nevrolog på Nevsom, forteller om forskjellige strategier for å holde seg våken. Foredraget ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni.  14:30 min.​

 


Livskvalitet ved narkolepsi

Sebjørg H. Nordstrand forteller om helserelatert livskvalitet ved narkolepsi. Nordstrand har tatt doktorgrad på temaet, og jobber som overlege ved Barnenevrologisk seksjon på Oslo universitetssykehus.  Informasjonsfilmen ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i 2022. 22 min. ​

 

Rettigheter: Fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken

Oddvar Thorbjørnsen Faltin fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken.  Ombudet arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter. Informasjonsfilmen ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i 2022. 40 min. ​

 

 

Et rettighetsforedrag, med vekt på høyere utdanning

Ved Atle Larsen, jurist ved FFOs Rettighetssenter. Et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Hovedoppgavene er å besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. Se mer på FFOs rettighetssenters sider.  Se filmen på Youtube her. Foredraget ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i 2022. 36 min. 

 

​Fra elev til student: Tilrettelegging i høyere utdanning

Hanne Kvello og Bjørg Frost, studieveiledere ved NTNU forteller om hvordan NTNU jobber med tilrettelegging og universell utforming. Filmen ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i 2022. 27 min.​

 

 

Oppfølging i helsevesenet og H-resept

Overlege Ragnhild Berling Grande ved NevSom informerer om hvordan få best mulig oppfølging i helsevesenet, og om H-resept.  Foredraget ble spilt inn ifm et kurs NevSom arrangerte for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i 2022.​ 25 min.​

 

 

 

Webinar om narkolepsi og andre søvnsykdom​mer - i regi av Hjernerådet

"Noen sover for mye"  et ett av flere webinarer som utgjorde den digitale Hjernehelsekonferansen i oktober 2021. Hjernehelsekonferansen arrangeres årlig av Hjernerådet, som NevSom er en del av. I dette webinaret hører du flere av NevSoms ansatte fortelle om narkolepsi og andre søvnsykdommer. Det er også et intervju med Marie, som fikk narkolepsi mens hun studerte. Se webinaret "Noen sover for mye" på Hjernerådets YouTube-kanal her. Webinaret varer i 49 minutter.​

 

 

 

 

​​​​Flere ressurser fra NevSom:

Se mer materiell om hypersomnier: Brosjyrer, e-læringskurs med mer.​

Til NevSoms forside


Sist oppdatert 13.05.2024