ADHD og psykisk utviklingshemning

DIVA-5-ID

DIVA-5-ID er et verktøy for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning som er tilgjengelig på norsk.

ill: ADHD DIVA 5 id
DIVA-5-ID er et semistruktert intervju for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning.
Voksne med psykisk utviklingshemning kan ha ADHD som en tilleggsvanske som kan kreve utredning og behandling. På norsk finnes det få instrumenter som kartlegger denne tilstanden hos voksne med psykisk utviklingshemming.  

Et semistrukturert intervju 

DIVA-5-ID er et semistruktert intervju for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning. DIVA-5-ID bygger på DIVA-5 som er et anerkjent instrument for utredning av ADHD hos voksne. Begge instrumentene er utarbeidet av DIVA Foundation i Nederland som har godkjent oversettelsene til norsk. 

DIVA-5-ID er oversatt til norsk av overlege Kristin A. Bakke, psykologspesialist (ph.d.) Sissel Berge Helverschou og seniorrådgiver (ph.d.) Michael B. Lensing, alle ansatt på NevSom. Overlege (ph.d.) Mats Fredriksen og seniorrådgiver (ph.d.) Michael B. Lensing har vært ansvarlig for den siste revisjonen av DIVA-5 til norsk.  

DIVA-5-ID sendes på forespørsel 
DIVA-5-ID er tilgjengelig for fagpersoner på forespørsel. For å stimulere til bruk av DIVA-5-ID i Norge har NevSom besluttet å finansiere bruk av DIVA-5-ID ut 2023, dvs. dekke kostnaden for antall registrerte individuelle brukere i Norge overfor DIVA Foundation. Forespørsel om oversendelse av DIVA-5-ID sendes post.nevsom@ous-hf.no. 

Bruk av DIVA-5-ID på norsk tilsendt fra NevSom er knyttet til de samme vilkårene som om man hadde lastet ned instrumentet fra DIVA Foundations hjemmeside. 

Fra og med 01.01.2024 vil den enkelte måtte laste ned instrumentet til en kostnad på 10 Euro fra www.divacenter.eu​


Sist oppdatert 19.05.2023