Barnesøvnkurs i Stavanger, våren 2022

Kunnskap om søvnens betydning for barns utvikling og helse er økende, og behov for oppdatert kunnskap om søvnmedisinske tilstander hos barn og unge er stort. Det var derfor stor interesse for kurset i barnesøvnmedisin, som ble holdt i Stavanger i månedsskiftet mars-april. Her møttes leger og andre fagpersoner til tre (for noen fire) lærerike dager om barn og søvn.

jente med sovemaske
Over femti leger, psykologer og andre helsefagarbeidere deltok på kurs i barnesøvn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Berit Hjelde Hansen, NevSom

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM), NevSom og SOVno arrangerte for andre gang kurs i pediatrisk søvnmedisin. Første gang et slikt kurs ble arrangert var i Oslo i 2017, og på grunn av stor interesse den gang ble det besluttet av NOSM å prøve å arrangere kurs annethvert år. Det viste seg å være litt for ambisiøst, pluss at Covid-pandemien satte begrensninger også for gjennomføringen av dette kurset. Men i år fikk vi det til!

I alt 56 deltakere fra hele landet, pluss to fra Danmark, deltok. Hovedvekten var leger – barnepsykiatere, barneleger og allmennmedisinere – men også psykologer, nevrofysiologer, teknikere og pedagoger deltok. De fleste deltakerne kom fra Helse Vest, dernest fra Helse Sør-Øst og noen få fra de andre helseregionene. 

Programmet dekket flere pediatriske søvnmedisinske tema som søvn i et utviklingsperspektiv, utredning ved søvnforstyrrelser/søvnsykdommer, insomni og døgnrytmelidelser, søvnforstyrrelser og søvnsykdommer i spesielle populasjoner som hos barn med nevroutviklingsforstyrrelser eller psykiske lidelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, CNS hypersomnier, parasomnier versus nattlig epilepsi, farmakologisk behandling av insomni og døgnrytmelidelser.  

I år ble særlig søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn vektlagt i selve kurset, mens i to parallelle workshops ble henholdsvis skåring av søvnregistreringer hos barn og ikke-farmakologisk intervensjon av insomni, døgnrytmer og parasomnier grundig gjennomgått.

 
Berit Hjelde Hansen, skriver notater liggende på gulvet

Berit Hjelde Hansen holdt foredrag om søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser hos barn - ved siden av å arrangere kurs! Foto: Henning Olberg.

Deltakerne var aktive og engasjerte, og kursarrangørene Berit Hjelde Hansen (NevSom), Karoline Lode-Kolz (Stavanger Universitetssykehus) og Bjørn Bjorvatn (SOVno) fikk mye positiv tilbakemelding. Samtidig ser vi at deltakelse fra de ulike helseregionene er noe skjev, slik at fremtidige kurs (planlagt om 2-3 år) bør legges til enten Helse Midt (Trondheim) eller Helse Nord (Tromsø). 

Se nettsiden til Norsk Forening for Søvnmedisin: www.nosm.no​ 

Sist oppdatert 13.05.2024