FORSKNINGSSTUDIE

Autisme og psykisk helse

Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem. Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst, depresjon og utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Forskningsprosjektet blir utført på alle fire de helseforetakene i Helse Nord-Norge, og ledes fra Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) i samarbeid med NevSom og andre.

Foto av Sissel og Marianne
Sissel Berge Helverschou fra NevSom og Marianne Berg Halvorsen fra UNN vil øke helsetjenestenes kunnskap om psykiske vansker hos barn og unge med autisme.
​Det er viktig å kunne avdekke psykiske vansker som opptrer sammen med autismevanskene for å gi best mulig behandling og oppfølging. Forskningsprosjektet om hvordan psykiske tilleggsvansker ved autisme kan avdekkes, hadde oppstart av en pilotstudie på UNN i januar 2020.  

Den regionale forskningsstudien som gjennomføres på alle de fire helseforetakene i Nord-Norge, hadde sin oppstart i Tromsø i januar 2022. 

Studien vil bidra ned ny kunnskap om kartleggingsmål / diagnostikk av psykiske plager hos barn og unge med autisme. Gjennom å teste ut og sammenligne resultater fra ulike instrumenter får vi mer kunnskap om styrker og svakheter med instrumentene, men får også satt søkelys på behovet for mer kunnskapsutvikling i feltet. 

Hvem kan delta

 • ​​Alle barn fra 2 til 18 år henvist til autismeutredning ved Habilitering for barn og unge (ny utredning eller re-vurdering).
 • Kontrollgruppe fra 2 til 18 år henvist til utredning av utviklingsforsinkelser uten autisme (ny utredning eller re-vurdering).

Hva innebærer studien?

 • Utfylling av spørreskjema om ditt barns atferd og mestring.
 • Hvis ditt barn er 12 år eller eldre, kan hun/han bli spurt om å fylle ut et spørreskjema.
 • Spørreskjema fylles ut samme dag som du og dine foreldre er til undersøkelse.
 • Om ditt barn er i skolealder og har en autismediagnose, vil du som foresatt bli spurt om å delta i et intervju om samme tema. Vi avtaler tidspunkt for intervjuet.

Hvilke studiesteder tilbyr undersøkelsen

 • ​UNN Habilitering for barn og unge (Tromsø)
 • Nordlandssykehuset BUP fagenhet for autisme (Bodø)
 • Finnmarkssykehuset Barnehabilitering (Hammerfest) 
 • Helgelandssykehuset Habilitering.
Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjennomføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.

Hvem er med?

Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Marianne.Berg.Halvorsen@unn.no  (aldri send personopplysninger i e-posten).
Saker fra studien Autisme og psykisk helse

  Sist oppdatert 13.05.2024