Forskningsprosjekter innen kvinnehelse i Norge

Nasjonal oversikt

Siden er under oppbygging.

Gå til oversikt over forskningsgrupper​

 

 

Her finner dere opplysninger om pågående studier innen kvinnehelse i Norge.

Maternal-Fetal Medicine and Genetics:

Investigation into some genetic aspects of preeclampsia: Role of Laeverin in placenta and genome copy number variations in maternal and umbilical cord blood
PhD Candidate: Mona Nystad, MSc.
Principal Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG.
Co-supervisor: Vasilis Sitras, MD, PhD.

Dynamic Functional Assessment of Maternal Hemodynamics in Human Pregnancy
PhD Candidate: Åse Vårtun, MSc.
Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG.
Co-supervisors: Kari Flo, MD PhD and Purusotam Basnet, PhD.

Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study
PhD student: Christian Widnes.
Principal Investigator: Ganesh Acharya (Principal supervisor) and Kari Flo (co-supervisor).
Collaborator : Prof. Anne Husebekk, IMB.

Cardiac function and upper body blood flow in normal and growth restricted fetuses and neonates: An observational study
Principal Investigator: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG.
Collaborator: Prof. Torvid Kiserud, University of Bergen, Norway.

Hemodynamic effects of intrauterine growth restriction on fetal and neonatal cardiovascular function
PhD Candidate: Nils Thomas Songstad, MD.
Principal Investigator: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG.
Collaborator: Per Ivar Kaaresen, IKM.

Alloimmune thrombocytopenia (NAIT) 
Project group: Heidi Tiller. Professor Bjørn Skogen, Professor Anne Husebekk Professor Pål Øian, Mette Kjær Killie, PhD, Professor Heyu Ni, Toronto Canada.

 

Immunresponser assosiert med føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)
Prosjektleder: Tor B Stuge, Immunologisk forskningsgruppe, Universitetet i Tromsø.
Samarbeidspartner: Heidi Tiller, UNN.


Obstetrics and Epidemiology:

Self reported oral health, awareness and attitude towards dental care, and risk of dental caries among pregnant women in Norway
PhD Candidate: Madhu Wagle, MDS.
Supervisor: Ganesh Acharya, MD, PhD, FRCOG
Co-supervisor: Purusotam Basnet, PhD

Delivery on Demand, a study of risk attitude and delivery preferences
Prosjektgruppe: PhD-student Dorthe Fuglenes, Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Professor Ivar Sønbø Kristiansen, Universitetet i Oslo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Professor Pål Øian, Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin / UNN, Kvinneklinikken.

Can a differentiated birth care provide a better birth care? A randomised controlled trial
PhD student Stine Bernitz SØF.
Prof Pål Øian (superviser), Prof em. Rune Rolland SØF, Prof Morten Jacobsen SØF, Prof Leiv Sandvik Oslo University Hospital, Associate Prof. Ellen Blix.

Differentiated birth care in a large obstetrical department - Change in risk status during labor. Complications and adverse outcomes for different risk groups. Is epidural dangerous?
PhD student Tonje Lippert.
Professor Pål Øian (supervisor). Consultant Karen Sofie Koss.

Robson’s kriterier for keisersnitt med spesiell fokus på seteforløsning – tidstrender Norge 1990-2011: Et norsk og nordisk samarbeidsprosjekt
Prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad, MD, PhD

Psykisk helse ved svangerskap og fødsel - et forskningsprosjekt med fokus på fødselsangst, keisersnittsønske og tidligere overgrep   
Prosjektgruppe: Ph.D studenter: Hilde Nerum og Lotta Halvorsen.
Professor Tore Sørlie. Professor Pål Øian. Førsteamanuensis Bjørn Straume. Forskningsleder Ellen Blix.

Erstatningssaker i obstetrikk Norsk pasientskadeerstatning
Prosjektgruppe: Ph.D student Stine Andreasen.
Professor Pål Øian (hovedveileder). Professor Bjørn Backe NTNU.


Incontinence:

Utprøving av en ny målemetode og behandling hos kvinner med urin stressinkontinens
Prosjekt gruppe: Ingard Nilsen (PhD kandidat) og Gunnar Leivseth (Hovedveileder)

Sfinkterskader ved fødsel. En analyse av kliniske data og praksis før og etter en intervensjon
Prosjektgruppe: Mona Stedenfeldt (PhD kandidat), Pål Øian (Hovedveileder) i samarbeid med Prof. Jouko Pirhonen, Prof. Mika Gissler og Prof. Barthold Vonen.

Kirurgisk behandling av urininkontinens og vaginalt prolaps – epidemiologi og langtidsresultater – Helse-Nord 1994-2011 (KURIPRO)
Hovedveileder/prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad,MD, PhD;
Bi-veileder/prosjektansvarlig: Margareta Verelst, MD, PhD, KK, UNN

Fødselsrelatert urininkontinens og genitalt prolaps (FRURIPRO) – en prospektiv studie av risikofaktorer og konsekvenser av bekkenbunnsforandringer under fødsel  
PhD Candidate: Elisabeth Ludvigsen
Hovedveileder/prosjektleder: Finn Egil Skjeldestad,MD, PhD;
Bi-veileder/prosjektansvarlig: Margareta Verelst, MD, PhD.


Reproductive Biology:

Role of oxidative stress in embryo and placenta development
Principal Investigator: Prof. Purusotam Basnet.
Collaborators: Ganesh Acharya, Martha Hentemann, Prof. Kersti Linask, University of South Florida

Oxidative stress and semen quality
Principal Investigator: Prof. Purusotam Basnet.
Collaborators: Ganesh Acharya, Martha Hentemann, Natasa Skalko-Basnet and Andres Salumets

Sist oppdatert 29.09.2022