Tuberøs sklerose - anbefalt oppfølging og behandling

Målet med veilederen er å bidra til økt kunnskap om tuberøs sklerose både hos den som har diagnosen, pårørende, helsetjenesten og det øvrige hjelpe- og støtteapparatet.

Med veilederen ønsker vi

  • å bidra til god og nødvendig samhandling mellom pasient, pårørende og tjenesteytere på ulike nivåer
  • at grunndiagnosen ses i sammenheng med annen behandling
  • at den skal være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med tuberøs sklerose
  • at den skal kunne være et utgangspunkt for utarbeidelse av individuell plan

 For å lese veilederen, klikk på linken: 

Tuberøs sklerose kompleks - anbefalt oppfølging og behandling (PDF)

Fra innholdsfortegnelsen kan du klikke direkte på emnet du ønsker å lese.


Oppfølgings- og behandlingsveilederen er utarbeidet i samarbeid med en bred tverrfaglig referansegruppe bestående av spesialister fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Akershus fylkeskommune, Sykehuset Østfold og brukerforeningen Norsk Forening for Tuberøs Sklerose.

Veilederen ble første gang utgitt i 2013 og ble sist revidert desember 2021.


 

Sist oppdatert 17.08.2023