Fagkurs

Tuberøs sklerose - introduksjonskurs

Nettkurs som retter seg mot helse- eller opplæringssektoren og andre som jobber med personer med Tuberøs sklerose.

Tid og sted

Tuberøs sklerose - introduksjonskurs

I kurset blir du presentert for medisinsk informasjon om diagnosen, vanlige tilleggsvansker og epilepsi som er veldig vanlig ved TS. Kurset gir deg også kjennskap til ulike former for behandling, inkludert behandling med mTor-hemmer.​