Kurs, undervisning og andre ressurser for fagpersoner

Kompetansespredning er en av kjerneoppgavene våre. Vi tilbyr kurs og undervisning for fagpersoner om de sjeldne diagnosene vi har ansvar for.

Sjeldne diagnoser – en introduksjon – Sjelden.no. Kurset passer for studenter i helse-, sosial- og pedagogutdanningene og andre som ønsker en innføring i sjeldne diagnoser.

Tuberøs sklerose - introduksjonskurs 

I dette nettkurset, som retter seg mot helse- eller opplæringssektoren og andre som jobber med personer med diagnosen, får du grunnleggende informasjon diagnosen tuberøs sklerose (TS).

I kurset blir du presentert for medisinsk informasjon om diagnosen, vanlige tilleggsvansker og epilepsi som er veldig vanlig ved TS. Kurset gir deg også kjennskap til ulike former for behandling, inkludert behandling med mTor-hemmer.​

Introduksjon til Sturge-Webers syndrom
Her får du grunnleggende informasjon om diagnosen Sturge-Webers syndrom. 

Kurset består av en videoforelesning med medisinsk informasjon om diagnosen og vanlige tilleggsvansker, samt refleksjonsoppgaver.​ Målgruppen for kurset er ansatte i helse- og opplæringssektoren, samt andre som jobber med personer med diagnosen.

Sjelden.no – tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Helsebiblioteket – egen side om sjeldne diagnoser.

Orphanet – Orphanet sin internasjonale side – Nettportal med informasjon om diagnosene og ressurser knyttet til sjeldne diagnoser/diagnosegrupper. Orphanet er en stor europeisk database som samler informasjon om alle sjeldne sykdommer som finnes. Orphanet er den eneste databasen som er opprettet spesifikt for sjeldne sykdommer. Nasjonal kompetansjeteneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har det nasjonale ansvaret for den norske deltagelsen i Orphanet.

Helsenorge.no – helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggerne i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene. 

Up to date - Kunnskapsbasert og svært omfattende medisinsk oppslagsverk som oppdateres kontinuerlig.

 

Kurs/undervisnin​g etter forespørsel

Målgrupper: helsepersonell, personale i barnehage, skole, bolig, ansvarsgruppe i tillegg til lokalt hjelpeapparat.

Temaene kan være​​

 • diagnoserettet kunnskap
 • epilepsi
 • tilleggsvansker
 • lærevansker
 • tilrettelegging i barnehage, skole og arbeid

Temaene bestemmes i samarbeid med den som bestiller og tilpasses målgruppen.

Undervisningen er gratis.

Sted: undervisningen kan foregå lokalt eller på videokonferanse.

Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.​

Spørsm​​ål om kurs?

Ta kontakt på e-post OUSHFDLKompetansesenterNKSE@ous-hf.no eller telefon 67 50 11 95 og 67 50 13 50.

Arrangementer for fagfolk

 • Dravetdagen 2024
  Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til digital fagdag om Dravets syndrom.
  Dravetdagen 2024
  21.
  juni
  2024
Sist oppdatert 11.06.2024