TAND-sjekkliste

Sjekkliste for nevropsykiatriske vansker ved tuberøs sklerose

Mange med tuberøs sklerose (TS) har nevropsykiatriske vansker, på engelsk referert til som TAND (TSC-Associated-Neuropsychiatric-Disorders). En sjekkliste for å kartlegge disse vanskene, TAND-sjekklisten, er nå oversatt til norsk.

Utsnitt av TAND-sjekklisten.
Utsnitt av TAND-sjekklisten

​Nevropsykiatriske vansker hos personer med TS kan arte seg på forskjellige måter. Noen har ADHD, autismespekterforstyrrelser eller psykiske vansker, andre har vansker med læring eller atferd. Ofte kan de nevropsykiatriske vanskene gi større belastning i livet enn det de andre symptomene gjør.

En masteroppgave i spesialpedagogikk​ slår fast at vanskene ofte ikke fanges opp og ikke tas hensyn til i tilretteleggingen.

Hensikten med sjekklisten er å hjelpe fagpersoner, personer med TS og deres familier til å fange opp nevropsykiatriske vansker og prioritere hva som skal gjøres videre. Vi anbefaler at TAND-sjekklisten fylles ut en gang i året. Utfyllingen kan gjøres sammen med fagperson, eller tas med utfylt til samtalen.

Artikle​​​r

Sist oppdatert 10.01.2023