Retningslinjer for medisinsk oppfølging og behandling av pasienter med tuberøs sklerose

Retningslinjene er basert på internasjonale anbefalinger, nyere forskning og samarbeid med behandlingsmiljøet i Norge.

​Tuberøs sklerose er en sykdom hvor det ofte er behov for koordinert oppfølging fra ulike spesialister gjennom livet.

To sjekklister gir oversikt over hva som er viktig å følge opp innenfor de ulike organene:  

anbefalt medisinsk oppfølging og behandling av pasienter med tuberøs sklerose

anbefalt medisinsk sjekkliste - nydiagnostiserte pasienter med tuberøs sklerose (eller mistanke om TS)

Begge er basert på internasjonale anbefalinger, nyere forskning og samarbeid med behandlingsmiljøet i Norge.

Vi håper sjekklistene kan være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med tuberøs sklerose, og nyttige huskelister for leger.

I veilederen for tuberøs sklerose finnes også

skjema for egne notater om oppfølging/undersøkelser

Veileder for tuberøs sklerose:

Tuberøs sklerose kompleks - anbefalt oppfølging og behandling.pdf

Sist oppdatert 20.08.2023