Nettverk for ansatte som jobber med GLUT1-mangelsykdom i tilrettelagt botilbud

Ansatte i tilrettelagte botilbud inviteres til å delta på nettverkssamlinger for å dele erfaringer og få innspill til oppfølging av ketogen diett.

Publisert 14.03.2022
Sist oppdatert 16.02.2023
Unge voksne drikker kaffe og prater.
Første nettverksmøte blir mandag 9. mai. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser treffer vi stadig flere pasienter med GLUT1-mangelsykdom som bor i en tilrettelagt bolig. Siden denne pasientgruppen behandles med ketogen diett, kan oppfølging være utfordrende og vi får mange henvendelser om hvordan boligen bør tilrettelegge. Vi ser også mange gode løsninger i boliger over det ganske land. Vi arrangerer derfor nettverkssamling der ansatte i tilrettelagte botilbud kan dele erfaringer og diskutere gode løsninger. Nettverkssamlingene vil bli arrangert hvert kvartal/halvår.

Dere er like velkommen til nettverkssamlingene om dere har jobbet lenge med ketogen diett eller nettopp har begynt. Deltakelse er gratis.

Meld deg på til nettverket her og få mer informasjon om neste nettverkssamling​.

​​Til Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser