Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 10. august 2021 Norges første strategi for sjeldne diagnoser.

Publisert 13.08.2021
Sist oppdatert 15.08.2023
Forsiden.
Illustrasjonsbilde hentet fra forsiden av sjeldenstrategien

Strategien beskriver målrettet og konkret arbeidet videre for å sikre tidlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og brukere.

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

I Dagens medisin kan du lese hva Lilly Ann Elvestad i FFO og Stein Are Aksnes, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser mener om strategien.