Jobber du i barnehage eller skole og har et barn med epilepsi?

Artikkel i Utdanningsnytt gir deg innblikk i hva epilepsi er og hvordan man kan tilrettelegge for det i barnehage og skole.

Et barn som sitter ved et bord.
Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

​Blant 150 barn, er det i gjennomsnitt 1 som har epilepsi.  Det betyr at de fleste ansatte i barnehage og skole vil møte denne sykdommen flere ganger i løpet av sitt yrkesliv.

I artikkelen Epilepsi - mer enn anfall, får du innblikk i hva epilepsi er og hvordan epileptiske anfall arter seg. Du får også innblikk epilepsiens betydning for læring, utvikling og fungering.

Epilepsi - mer enn anfall (utdanningsnytt.no)

Sist oppdatert 19.06.2023