GLUT1-mangelsykdom - anbefalt oppfølging og behandling

Målet med oppfølgings- og behandlingsveilederen er å bidra til økt kunnskap om GLUT1-mangelsykdom. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Utsnitt av forsiden på oppfølgings- og behandlingsveileder for GLUT1-mangelsykdom.

Med veilederen ønsker vi

  • å bidra til god og nødvendig samhandling mellom pasient, pårørende og tjenesteytere på ulike nivåer
  • at grunndiagnosen ses i sammenheng med annen behandling
  • at den kan være retningsgivende for oppfølging og behandling av personer med GLUT1-mangelsykdom
  • at den skal kunne være et utgangspunkt for utarbeidelse av individuell plan

På side 7 kan du lese historien til en voksen dame som har GLUT1-mangelsykdom. Hennes historie sier noe om hvor viktig det er å få riktig diagnose og behandling så tidlig som mulig.

GLUT1-mangelsykdom - anbefalt oppfølging og behandling  (revidert januar 2021)

Fra innholdsfortegnelsen klikker du direkte på emnet du ønsker å lese.

Sist oppdatert 17.03.2021