Referansegruppe

Referansegruppen skal sikre at den nasjonale tjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i lovverket. NKUPs referansegruppe består per 01.01.2024 av følgende medlemmer:

  • Else Marie Grønnerud, voksenhabilitering Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst
  • Thorild Smith Wiker, Døgnpost UUP-team, Helse Bergen HF, Helse Vest
  • Britt Karin Bakkefjeld, voksenhabilitering Nordlandssykehuset, Helse Nord
  • Marion Ness, stedfortreder for Ida Brevik, voksenhabilitering Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge
  • Anne Grete Westly, ass.kommuneoverlege, Asker kommune
  • Berit Skaale, Sentral fagenhet tvungen omsorg, St. Olavs hospital
  • Gunn Oddlaug Strand Hutchinson, brukerrepresentant, Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Annette Drangsholt, brukerrepresentant, Autismeforeningen i Norge

Tilbake til NKUP

Sist oppdatert 09.02.2024