Nå tilgjengelig på norsk

«Nye» verktøy for kartlegging av traume

Traumeproblematikk, inkludert post-traumatisk stresslidelse, er underdiagnostisert og blir sannsynligvis ofte oversett hos personer med utviklingshemming. Det er få kartleggingsinstrumenter for traumer som er tilpasset gruppen, og ingen av disse har til nå vært tilgjengelige på norsk.

Hånd med merkepenn streker ut forkortelsen PTSD i en bok

Nå foreligger det imidlertid norske oversettelser av et spesielt tilpasset instrument for symptomer på traumelidelse (LANTS-ID) og et instrument for kartlegging av traumeerfaringer (TIF) hos personer med utviklingshemming. 

Traumesymptomer: LAN​​TS-ID

Portrettfotografi av Arvid N. Kildahl

Psykologspesialist Arvid N. Kildahl har oversatt LANTS-ID.

Psykologspesialist/phd Arvid Nikolai Kildahl ved NKUP har i samarbeid med en av forfatterne bak instrumentet, dr. Sarah Wigham ved Newcastle University, oversatt instrumentet LANTS-ID til norsk. LANTS-ID står for Lancaster and Northgate Trauma Scale-Intellectual Disabilities. NKUP valgte å oversette dette til norsk etter en gjennomgang av de ulike instrumentene som finnes for personer med utviklingshemming på dette området. LANTS-ID ble valgt fordi det ser ut til å ha gode psykometriske egenskaper (Wigham et al., 2011, 2021) og fordi det allerede er oversatt til tysk og synes å fungere godt også på tysk (Rittmannsberger et al. 2020). 

LANTS-ID har en selv-rapporteringsversjon med visuell støtte som antas å fungere godt til personer med lett-moderat utviklingshemming. Der blir personen bedt om å besvare spørsmål som for eksempel om de har mareritt eller vonde drømmer med enten «nei», «litt», «noen ganger» eller «mye». I tillegg har LANTS-ID en informantversjon der noen som kjenner den det gjelder godt besvarer en rekke spørsmål med utgangspunkt i hva som er vanlig for dem, for eksempel «Unngår bestemte ting på grunn av frykt eller angst, mer enn det som er vanlig for dem» og i hvilken grad dette påvirker dagliglivsfungering. 
Det anbefales at begge versjonene benyttes sammen, der det er mulig. Informantversjonen kan sannsynligvis også benyttes for personer med alvorlig-dyp utviklingshemming.

Traumeerfaringer​​: TIF

Trauma Information Form, TIF, er en sjekkliste for vanlige traumeerfaringer med visuell støtte (strektegninger) utviklet av Hall og kolleger (2014). Det er det eneste kartleggingsinstrumentet for traumeerfaringer vi kjenner til som gjør bruk av visuell støtte. Det er kjent at noen personer med utviklingshemming får til å formidle mer om sine egne opplevelser hvis samtalen legges til rette og tilpasses med bruk av visuell støtte. 

NKUP har etter tillatelse fra opphavspersonene anledning til å distribuere de norske versjonene av LANTS-ID og TIF til klinisk bruk i spesialisthelsetjenesten. Bruk av både LANTS-ID og TIF bør være godt forberedt og bør først og fremst gjennomføres som del av en mer omfattende utredning av psykisk helse, og da av eller i tett samråd med fagpersoner med diagnostisk formalkompetanse (lege eller psykolog). LANTS-ID og TIF kan fås tilsendt ved å kontakte psykologspesialist/phd Arvid Nikolai Kildahl på uxarvk@ous-hf.no​. Det planlegges for øvrig studier for å undersøke de psykometriske egenskapene til LANTS-ID på norsk.​

Tilbake til NKUPs forside​

Sist oppdatert 04.08.2023