Læringsressurser

SOR har utviklet en rekke E-læringskurs som er gratis tilgjengelig. Disse er aktuelle for alle som jobber for personer med utviklingshemming.

Lenke til startside for kursene

E-læringskurset ELPIDA retter seg hovedsakelig til foreldre med utviklingshemmede barn, men også til nære pårørende, fagfolk og studenter.

Lenke til kurssiden

Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med begov for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Lenke til nettside for læringsportalen​


Tilbake til NKUP

Sist oppdatert 02.11.2022