Kort innføring i de vanligste diagnosene

I disse videoene er diagnosene beskrevet på en enkel og lettfattelig måte. De er en kort introduksjon til temaene. For mer informasjon anbefaler vi at du leser om hver diagnose under overskriften "Diagnoser" på NKUPs forside (for lenke se nederst i denne artikkelen). Dersom du er interessert i flere videoer om temaene har vi webinarer for en rekke av diagnosene. Ta kontakt med oss på epost nkup@ous-hf.no for å få tilgang.

​Angst

 

Depresjon

 

Bipolar lidelse

 

Tvangslidelse

 

Psykose

 

PTSD

 

Tilbake til NKUPs forside

Sist oppdatert 19.04.2023