Brukernes medvirkning gir bedre behandling

Personer med utviklingshemming deltar i svært liten grad i rapportering om forhold som kan være viktig for dem. Men en pilotstudie viser at sam-rapportering kan være en positiv aktivitet som gir både brukere og tjenesteytere ny innsikt. Resultatene fra studien er nylig publisert i en artikkel i Fontene.

To menn i samtale
Hensikten med studien var å samle brukererfaringer om å vurdere egen hverdag gjennom rapportskriving sammen med tjenesteytere i kommunale tjenester. Pilotprosjektet ønsket svar på spørsmålet: Hvilke erfaringer hadde deltakere med utviklingshemming og deres tjenesteytere med å rapportere sammen?

Brukerne meddelte sine meninger om sam-rapportering direkte gjennom svarskjemaer og indirekte gjennom tjenesteyternes tolkning av brukernes uttalelser og reaksjoner.

Verdifullt for både tjenesteyter og bruker​​

Hovedfunnet er at det er mulig å gjennomføre sam-rapportering innenfor de daglige rammene, at sam-rapportering var ukjent og litt utrygt for brukerne, at gjennom individuell tilrettelegging og bistand ble sam-rapporteringen en positiv aktivitet som førte til ny innsikt for både brukere og tjenesteytere. 

De fleste tjenesteyterne beskrev at de hadde gjort seg nye erfaringer gjennom sam-rapporteringen: «Jeg oppdaget under rapporteringen at det var ting som hun hadde opplevd i løpet av dagen som hun ikke ønsket at skulle stå i rapporten, dette var hun helt tydelig på. Dette har gitt meg en liten tankevekker i forhold til min egen rapportering, noe som jeg også har formidlet til andre ansatte».

​Tilbake til NKUPs forside.​

Sist oppdatert 08.09.2022