Økonomiske støtteordninger

KSSB utlyser tilskudd for kompetanseheving for helsepersonell, protokollarbeid og tilskudd til arbeid med barnekreftregisteret to ganger i året, etter gjeldene prioriteringer.

  • Tilskudd til kompetansehevingstiltak for 2018

  • Tilskudd til søknadsprosessen for behandlingsprotokoller

  • Tilskudd til arbeid/prosjekter med Norsk Barnekreftregister 2018

Barnekreftforeningen har flere ordninger som både familier med kreftsyke barn og fagpersoner kan søke på. De finnes her og også hos de ulike fylkesforeninger.

http://www.barnekreftforeningen.no/aktiviteter-og-tilbud/sok-om-midler/

Sist oppdatert 23.04.2018