Nordisk barnekreftsamarbeide

illustrasjonsfoto, sammling av mennesker
NOPHO årsmøte 2017 i Stockholm

NOPHO (Nordisk forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi) er en sammenslutning av Nordiske barnekreftleger (pluss Litauen, fra 2016) som ble dannet i 1983.  Fra 1984 ble det etablert felles nordiske behandlingsprotokoller for akutt myelogen leukemi, og fra 1992 for akutt lymfatisk leukemi. NOPHO har tidlig vært førende i barnekreftbehandling og resultatene har blitt  lagt merke til internasjonalt.NOPHO har årsmøter som skifter mellom medlemslandene, og varer vanligvis i 3 dager. I tillegg kommer formøter i forskjellige arbeidsgrupper. Annet hvert år er årsmøtet kombinert for NOPHO og NOBOS.
Årsmøtet i 2017 var i Stockholm. Årsmøtet 2018 finner sted 1.-5.6.18 i Vilnius/Litauen.  Her kan du lese mer om NOPHO.


NOBOS er en tilsvarende forening for sykepleiere i Norden som jobber med barnekreft. NOPHO og NOBOS samarbeider tett. Her er det mer informasjon om NOBOS.


Årsrapportene fra NOPHO er spennende lesning. 
Årsrapport 2016  finner du ved å klikke her.
Årsrapporten 2017 finner du ved å klikke her.

Sist oppdatert 13.04.2018