Faggruppemøter

​Her vil det bli lagt ut referater fra de nyeste faggruppemøtene. Klikk på datoen.

Faggruppe for svulster i sentralnervesystemet:

Neste møte er 13.9.2018, Radisson Blu Gardermoen

Referat 08.02.2018

Møte den 31.08.2017

Møte den 10.02.2017

Faggruppe for solide svulter utenfor sentralnervesystemet:

Neste møte er 20.04.2018, Radisson Blu Gardermoen

Møte den 17.11.2017

Møte den 31.3.2017

Sist oppdatert 13.04.2018