Høringsuttalelser fra NKSD

NKSD gir innspill i saker som angår sjeldenfeltet. Gjennom offentlige høringer fremmer vi fagmiljøenes synspunkter på områdene helse, omsorg, utdanning og samfunnsspørsmål.

Målskive

Her finner du lenker til høringer som NKSD har svart på i de siste årene.​ Trenger du tilgang til høringssvar fra oss fra lenger tilbake i tid, ta kontakt med oss på e-post:​ sjeldne-diagnoser@ous-hf.no


Høring av Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka hos barn og unge​

NKSDs høringssvar _Bruk av psykofarmaka barn og unge ref 20 36356.pdf

Høringsfrist: 13.08. 2021​

Høyrin​g Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Høringsfrist: 20.12.2021​​​​
​ 
Sist oppdatert 08.09.2023