Hvilke pasienter skal henvises?

Det foreligger kliniske og radiologiske retningslinjer for hvilke pasienter som bør henvises.

Henvisningsrutiner for bløtvevssvulster

Henvisningsrutiner for bensvulster

 

Hvert år henvises ca 1800 pasienter til Sarkomgruppen på Radiumhospitalet for vurdering. Alle henvisninger besvares med brev til henvisende lege. I tilfeller der det er avgjørende å komme raskt i gang med behandling kontakter vi ofte henvisende lege og/eller pasient pr telefon.

Ved tvil, ta gjerne kontakt med vakthavende ortoped på avdeling for kreftortopedi via sentralbordet på telefon 22 93 40 00.

Kontaktinformasjon og informasjon om hvor henvisningene skal sendes til:

Kontaktinformasjon for henvisning av pasienter

Sist oppdatert 08.02.2021