Generell forskningsbiobank for sarkom ved OUS

Biobank

​Generell forskningsbiobank for sarkom ved OUS ble etablert under den generelle forskningsbiobanken for kreft.

Innsamling av vev til generell forskningsbiobank for sarkom startet i 2018.

Forespørsel om samtykke til kreftforskning (PDF)

Forespørsel om samtykke til kreftforskning foresatte (PDF)

Sist oppdatert 09.12.2022