Sarkom

Årsrapporter

​Årlig rapportering til Helsedirektoratet:

Det er krav til årlig rapportering fra de nasjonale tjenestene til helsedirektoratet.

Årsrapportene fra nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Årsrapporter fra sarkomprogrammet på Radiumhospitalet:

Nasjonal kompetanstjeneste for sarkom og flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom på OUS/Radiumhospitalet gir ut årsrapporter basert på intern kvalitetsregister. Her kan du finne oversikt over antall behandlede pasienter, behandlingsresultater, internasjonalt samarbeid og forskning i regi av Sarkomgruppen på Radiumhospitalet.

Årsrapport 2015-2016-2017

Årsrapport 2015 - 2019

Årsrapporter fra nasjonalt kvalitetsregister for sarkom:


I 2019 ble det produsert  den første årsrapporten fra Kvalitetsregister for sarkom i Kreftregisteret. Målet med rapporten er å presenterer epidemiologiske data og utvalgte data om lokal behandling av svulster (kirurgi og strålebehandling).

Arbeidet med et kvalitetsregister for sarkom i Kreftregisteret startet opp i 2015. En arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregionene definerte innholdet i kvalitetsregisteret. Referansegruppen til dagens Kompetansetjenestefor sarkom skal være fagråd til registeret. Kvalitetsregisteret ble satt i drift i 2019. Registeret har ikke nasjonal statusenda. Men takket være finansiering fra Kompetansetjenesten for sarkom, har vi fått ressurser til å utføre analyser og ferdigstille denne årsrapporten.
Vi kan med glede konstatere at rapportering til kvalitetsregisteret har kommet godt i gang i alle helseforetakene. Vi har forståelse for at det kan være tidskrevende å etablere nye rapporteringsrutiner, og vi forventer en økning i rapporteringen til neste års rapport.
Årsrapporten viser at det er stor grad av sentralisering av sarkombehandling til de fire universitetssykehusene som har etablert multidisiplinære team for sarkom - Oslo Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs
Hospital og Universitetssykehuset i Nord Norge.
Denne årsrapporten gir et overblikk over utvalgte deler av sarkombehandlingen i Norge. I neste års rapport ønsker vi se nærmere på noen av undergruppene slik at resultatene i større grad kan brukes lokalt i kvalitetsforbedring av tilbudet til sarkompasienter.
Tusen takk til alle som har bidratt i arbeidet med å etablere kvalitetsregisteret og til dere som i år har jobbet med å etablere nye rutiner for å rapportere til registeret.

Årsrapporte fra nasjonalt kvalitetsregister for sarkom for 2019

Sist oppdatert 22.03.2021