Tjenestens oppgaver

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kvalitet på utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen på landsbasis. Tjenesten skal bidra til å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

Tjenesten skal bidra til:

  • Nasjonal kompetansespredning og -oppbygging innen fagområdet

  • At alle helseregioner får likeverdig tilgang til kompetansetjenestens tjenester

  • Å stimulere til forskning samt etablere forskningsnettverk

  • Nasjonalt forankret arbeid i regi av Helsedirektoratet, f.eks. utarbeidelse og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

 

Sist oppdatert 19.01.2022