Sykehuset på sosiale medier

Oslo universitetssykehus bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper: Pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen.

​Facebook

Målgruppen for vår Facebookside er først og fremst pasienter og pårørende, men alle som har et forhold til Oslo universitetssykehus er selvsagt velkommen til å delta her.

Både nasjonale og internasjonale studier viser at stadig flere nettsamfunnbrukere søker etter informasjon om sykehusvalg og helserelatert informasjon på nettsamfunn generelt, og Facebook spesielt. Vi ønsker å ta del i denne trenden og bidra positivt og hjelpe diskusjonen med kvalifisert offentlig helseinformasjon som berører sykehuset og dets behandlingstilbud, som igjen kan få betydning for pasienters framtidige helsevalg. Det skal være enkelt for brukerne å finne den gode informasjonen.

Følg oss på Facebook
(Her finner du også retningslinjen for bruk av kontoen).

Twitter

På Twitter ønsker vi primært å kommunisere med samfunnsaktører vi vet er aktive i dette mediet - som media, opinionsledere, politikere og organisasjoner.

Erfaringen viser at Twitter er et høypotent medium for rask formidling av spisset informasjon. Vi har positive erfaringer med Twitters kraft som budskapsformidler ved akutte krise- og katastrofesituasjoner. I slike situasjoner vil vi også legge vekt på å 'lytte til' Twitter for å registrere synspunkter og ønsker som fremkommer gjennom mediet.

I roligere tider benytter vi Twitter til å fremheve nyhetsmeldinger, artikler og kurstilbud som vi presenterer på våre ordinære nettsider.

Følg oss på Twitter

Instagram

På Instagram deler vi små og store hverdagsglimt fra livet ved Oslo universitetssykehus. Dette er vår fremste "feel good"-kanal! Vi ser at vi når mange ulike målgrupper gjennom denne bildedelingstjenesten, men kanskje først og fremst våre egne ansatte?

Av og til kjører vi kampanjer på Instagram der vi spisser budskapet om et konkret tema i en periode. F.eks. kan dette være #ouskarriere eller #ousjul.

En mye benyttet hashtag er #mittous. Bruk den gjerne hvis du poster bilder som du synes passer til profilen vår! Men husk alltid å ha samtykke fra alle som er avbildet!

Følg oss på Instagram

LinkedIn

LinkedIn er et sosialt nettverk for karrierebygging som hovedsakelig brukes til å knytte profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. Det kan benyttes til å finne jobber, finne nye ansatte og til å bli oppdaget.

Vi bruker LinkedIn til å profilere oss som arbeidsgiver og til å komme i kontakt med de beste kandidatene til våre stillinger. Oslo universitetssykehus har imidlertid for mange utlysninger til at vi kan dele alle våre utlysninger på LinkedIn.

Følg oss på LinkedIn

YouTube

I vår YouTube-kanal poster vi film og videoklipp av allmenn interesse. Her finner du informasjonsfilm om diagnoser og sykehuset generelt, film laget med rekruttering som formål eller ett og annet rent underholdningspreget innslag. Hvis vi får rettigheter til trailere for dokudrama-serier der sykehuset medvirker legger vi ut disse også.

Film vi ikke har rettigheter til kan vi dessverre ikke poste i kanalen vår.

Følg oss på YouTube

Ansattes bruk av sosiale medier

Oslo universitetssykehus ønsker å være en åpen og ansvarlig institusjon med engasjerte medarbeidere. Samtidig er det viktig å minne ansatte om tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Sykehuset har derfor laget en veiledning for ansattes bruk av sosiale medier. Hensikten med veiledningen er å skape bevissthet rundt ansattes bruk av sosiale medier hvor rollen som privatperson og arbeidstaker blandes. Hovedprinsippet er: Vær gjerne aktiv på sosiale medier - bare husk på hvor du jobber.

Sist oppdatert 31.01.2017