Målgrupper

Våre aktiviteter er i hovedsak rettet mot helsepersonell i første- og andrelinjetjeneste (fastlege, helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri og pediatri). Det vil også være behov for å spre kunnskap til pasienter, pårørende både på individnivå og gruppenivå, samt skole/barnehage, helsemyndigheter og offentligheten generelt.

Sist oppdatert 19.01.2022