En gruppe mennesker som står på en høyde med solen bak seg

Kurs for pårørende

Hvordan støtte noen med personlighetsforstyrrelse

Lurer du på hvordan du kan forstå og støtte noen som strever med personlighetsforstyrrelse? Da er dette kurset laget for deg. Kurset byr på kunnskap og innsikt slik at du kan støtte, og samtidig ta vare på deg selv og dine egne behov.

Velkommen til vårt kurs for pårørende til mennesker med personlighetsforstyrrelse.

Vi har utviklet for å gi deg verdifull innsikt og støtte gjennom en serie av tre videoer, organisert under to hoveddeler på nettstedet.

Start med kursvideoen Hva er personlighetsforstyrrelse grunnleggende forståelse, fortsett med å utforske videre for dypere innsikt rundt spesifikke forhold knyttet til emosjonelt ustabil- og unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Hva er personlighetsforstyrrelse

Hva innebærer egentlig diagnosen personlighetsforstyrrelse? Hvilke symptomer kan forekomme, og er det håp om bedring? I denne første delen av kurset får du høre om dette. Du vil lære om hvordan opplevelser av seg selv, andre og omverden kan gjøre det vanskelig for mennesker med personlighetsforstyrrelse å fungere i hverdagen. Du får også høre om hvordan disse utfordringene kan variere i uttrykk og alvorlighetsgrad

Utforsk videre

Nedenfor kan du gå videre og velge mellom 3 ulike videokurs om:

Her får du først en utdypende undervisning etterfulgt av en samtale der erfarne behandlere deler av sin erfaring i møte med pårørende.

Velg den delen av kurset som passer best for dine behov og interesser.

 

Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Lær mer om unnvikende personlighetsforstyrrelse: Forstå mer om hvordan lidelsen kan påvirke deres livskvalitet, hverdag og mellommenneskelige relasjoner. Få innsikt og råd for å støtte personen du bryr deg om og samtidig ivareta deg selv. 

Klikk her for å begynne
En kvinne som sitter i en vinduskarm og ser på telefonen sin

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Her kan du lære mer om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse: Forstå mer om hvordan lidelsen kan påvirke deres livskvalitet, hverdag og mellommenneskelige relasjoner. Du får innsikt og råd for å støtte personen du bryr deg om og samtidig ivareta deg selv. 

Klikk her for å begynne
Et nærbilde av en persons øye

Ungdom med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Lurer du på om en ungdom du bryr deg om kan være i ferd med å utvikle, eller strever med, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Lær om tidlige tegn, samt hvordan dette kan skape mye indre smerte og påvirke mellommenneskelige relasjoner. 

Klikk her for å begynne
En mann som sitter i en stol

Helse Norge – Tilbud til pårørende

Du som pårørende kan ha behov for støtte. Å være pårørende kan være utfordrende, og det er helt naturlig å oppleve motstridende følelser og usikkerhet. På Helse Norges sine sider finner du en oversikt over ulike tilbud til deg som pårørende. Disse tilbudene er gratis og tilgjengelige uten henvisning. Utforsk og finn den hjelpen og støtten du trenger en bedre hverdagen som pårørende.

 

Klikk her for mer informasjon
Et tre som støttes med en skulptur av en hånd

Nytt fra NAPP

    Sist oppdatert 08.02.2024