Om NaKoNev

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) jobber for å bygge opp og spre kompetanse til primær- og spesialisthelsetjenesten om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander.

​Nevropatisk smerte er smerter som oppstår etter sykelig forandring i nervevev. Det kan være vanskelig å finne årsaken til hvorfor disse smertene oppstår. Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) jobber for å bygge opp og spre kompetanse til primær- og spesialisthelsetjenesten om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Målet er å øke kvaliteten på pasientbehandlingen av nevropatisk smerte og sikre pasientene likeverdig tilgang til behandling, uansett hvor i landet de bor.

NaKoNevs hovedmålgruppe er allmennleger/fastleger, spesialister og annet helsepersonell som arbeider med nevropatisk smerte. Pasienter og brukere med nevropatisk smertetilstander er en viktig sekundær målgruppe for vårt arbeid.


NaKoNev er også med i forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt, og deltar i utformingen av nasjonale og internasjonale retningslinjer om identifisering og behandling av nevropatiske smerter. Tjenesten er organisert under Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (Ullevål) og ledes av professor Audun Stubhaug. Kompetansetjenesten driver ikke med pasientbehandling.

Sist oppdatert 28.02.2021