Nasjonal smertesamling

NaKoNev har siden 2016 arrangert årlige nasjonale konferanser.

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte, OUS har gleden av å invitere til dette møtet som er åpent for alt helsepersonell som interesserte i nevropatiske smerter.

Program for Nasjonal sme​​​rtesamling 2023

Fredag 8. desember 2023 , kl 09-15.
Auditorium 13, Domus Medica (ved Rikshospitalet)

​Meld deg på her!

Mottakelse med tapas i Medica spiseri, Domus Medica, dagen før, torsdag 7/12 kl 16-18 i etterkant av Regional smertesamling.

08.40- 09.00 Registrering/kaffe, enkel bevertning.  
09.00-09.10 Velkommen.  
Kort introduksjon .
Lars-Petter Granan og Audun Stubhaug, OUS.
09.10-09.50 Når er det riktig å kutte nerver eller nervebaner som ledd i smertebehandling?  Audun Stubhaug, professor, DMSci, Avd for smertebehandling,OUS og UiO.
09.50-10.30 Lys i mørket: Hvordan forstå og behandle kognitive plager ved nevropatiske smerter. Førsteamanuesis Henrik Børsting Jacobsen, Psykologisk institutt, UiO og Avd for Smertebehandling, OUS.
10.30-10.50 Kaffe/te.   
10.50-11.50 Hva er fremtiden for ryggmargstimulering? Er det evidens for effekt og kostnadseffektivitet? Hva gjør vi nå?
Diskusjon.
Kliment Gatzinsky, Ass. Professor, MD,PhD, Nevrokir avd, Sahlgrenska University Hospital, Sverige.
11.50-12.40 Lunch Medica Spiseri
12.40-13.30 Antidepressants in peripheral neuropathic pain. Which drugs and which patients? Søren Sindrup, Professor, overlege dr.med, Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
13.30-13.50 «Lediggang» er roten til alt ondt! Bevegelse er nøkkelen til rehabilitering! Audun Stubhaug
13.50-14.10 Kaffe/te og frukt.  
14.10-14.50  Cannabis based medicine for neuropathic pain – result from a large Danish multi-center trial. Søren Sindrup
14.50 Oppsummering/Avslutning  

Last ned PDF-versjon av programmet her

​Tidligere samlinger​

En rekke internasjonale eksperter kommer for å forelese om og diskutere aktuelle tema relatert til nevropatisk smerte.​ Forelesningene og diskusjonene vil derfor foregå på engelsk denne dagen.​ 

​​"What everybody needs to know about neuropathic pain – easily explained by leading researchers and clinicians"


 • ​​Kl. 08.45–09.00: Registration, coffee with a bite​.
 • ​Kl. 09.00–09.10: Welcome. Short indtroduction. Audun Stubhaug and Per Hansson, OUS.
 • ​Kl. 09.10–09.30: Old and novel spinal stimulation techniques in neuropathic pain. Bård Lundeland, OUS.
 • ​Kl. 09.35–10.05: Transcranial magnetic stimulation for chronic pain: Current evidence and the way forward. Didier Bouhassira, Paris.
 • ​Kl 10.05–10.35: ​Neither nociceptive nor neuropathic. The nociplastic concept. Nadine Attal, Paris.
 • ​Kl. 10.35–11.00: Coffee.
 • ​Kl. 11.00–11.30: ​Digital medicine in low back pain. Thomas Tölle, München.
 • ​Kl. 11.30–12.00: Mechanisms of dynamic mechanical allodynia in patients with central and peripheral neuropathic pain. Tony Dickenson, London​.
 • ​Kl. 12.00–12.45: ​Lunch.
 • ​Kl. 12.45–13.15: ​Sudex dystrophy and neuropathic bone pain. Paolo Marchettini, Milan.
 • ​Kl. 13.15–13.45: ​The Historic evolution of CRPS 1 and 2. Clinical and research perspectives. Ralf Baron, Kiel.
 • ​Kl. 13.45–14.15: ​Cofee, tea, fruit.
 • ​Kl. 14.15–14.35: Postoperative neuropathic pain. Audun Stubhaug, OUS​.
 • ​Kl. 14.35–15.10: ​Neuropathic pain: the way forward! Per Hansson, OUS.
 • ​Kl. 15.10: Discussion and concluding remarks

I boblen: 15. november, Store auditorium, Bygg 6, Ullevål, Oslo universitetssykehus

 • 08:30-09:00  Registrering og kaffe
 • 09:00-09:05  Velkommen og praktisk informasjon ved Audun Stubhaug, NaKoNev/OUS og Per Hansson, OUS/Karolinska Institutet
 • 09:05-09:50  Skyfri himmel? Resultater fra en RCT på smertetåke i nevropatisk smerte og fibromyalgi ved Henrik B. Jacobsen, OUS
 • 09:50-10:45  Genetikk og nevropatisk smerte. Bakgrunn og beskrivelse av en nasjonal studie ved Kristian Bernhard Nilsen, OUS
 • 10:45-11:05  Kaffepause
 • 11:05-12:00  Sentral sensitization: My understanding based on available literature ved Ellen Jørum, OUS/UiO og discussant Per Hansson
 • 12:00-12:45  Lunsj
 • 12:45-13:45  Diskusjon av kasuistikker
 • 13:45-14:15  Cannabinoider ved nevropatisk smerte - en up-date ved Audun Stubhaug
 • 14:15:14:30  Kaffepause
 • 14:30-15:30  Chronic primary and chronic secondary pain syndromes in ICD-11 ved Rolf Detlef Treede, Heidelberg/Tyskland
 • 15:30-15:45  Spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i Treedes presentasjon
 • 15:45-16:15  Plenumsdiskusjon av dagens program
 • 16:15-17:00  Mingling med enkel bevertning

16. november, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Bygg 6 – Store Auditorium

 • 08.45-09.00   Dørene åpner – kaffe og frukt
 • 09.00-09.05  Velkommen og informasjon ved Audun Stubhaug og Per Hansson, NaKoNev
 • 09.05-10.05 Cytostatikaindusert smertefull nevropati ved Troels Jensen, Århus, Danmark
 • 10.05-10.45  Kognitiv svekkelse ved nevropatisk smerte ved Henrik Børsting Jacobsen, OUS
 • 10.45-11.00   Kaffepause
 • 11.00-11.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
 • 11.45-12.30   Lunsj
 • 12.30-13.30  Neuropathic oro-facial pain ved Turo Nurmikko, Liverpool, UK
 • 13.30-13.45   Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug
 • 13.45-14.30   Ryggmargsstimulering mot smerter: Kan nye metoder hjelpe? ved Bård Lundeland, OUS
 • 14.30-14.45   Kaffepause
 • 14.45-15.15   Hva kan nevrokirurgi tilby pasienter med smerte? ved Mark Züchner, OUS
 • 15.15-16.00  Diskusjon rundt kasustikk ved Per Hansson og Audun Stubhaug

5. desember, Oslo universitetssykehus, Ullevål Sykehus

 • 09.30 – 10.00 Dørene åpner – kaffe og frukt
 • 10.00 – 11.00 Painful Diabetic neuropathy – epidemiology, diagnosis and treatment ved Solomon Tesfaye
 • 11.00 – 12.00 Neuropathic pain: Where are we, and where are we going? ved Nadine Attal
 • 12.00 – 12.45  Lunsj
 • 12.45 – 13.30  Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) – mechanisms of action and results from studies on neuropathic pain ved Didier Bouhassira
 • 13.30 – 14.10  Anteriour cutaneous nerve-entrapment syndrome (ACNES) ved Rudi Roumen
 • 14.10 – 14.30 Kaffepause
 • 14.30 – 15.15 Groin pain – causes and treatment ved Marc Scheltinga  
 • 15.30 – 16.00 Nevrofysiologisk utredning ved nevropatisk smerte ved Kristin Ørstadvik
 • 16.00 – 16.30 Smertefull tynnfibernevropati – en oppdatering, ved Per Hansson​​Sist oppdatert 24.08.2023