Årsrapporter

Nasjonal Kompetansetjeneste for Nevropatisk Smerte (NaKoNev) sender inn årsrapporter over aktiviteter til Helsedirektoratet.

Hvor gode er vi på å løse samfunnsoppdraget vårt med å spre kunnskap og informasjon om nevropatisk smerte nasjonalt?

NaKoNev må hvert år melde inn til Helsedirektoratet om vår innsats for å spre kunnskap til primær- og spesialisthelsetjenesten om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander.

Her kan du lese årsrapportene våre

Sist oppdatert 28.02.2021