Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om kirurgisk behandling av deformiteter i fot og ankel hos voksne.

​​Tjenestens hovedmål er å utdanne ortopediske kirurger og annet relevant personale innen spesialfeltet fot- og ankelkirurgi, og gi råd og veiledning til andre faggrupper som deltar i slik behandling.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kompetanse og at kompetansen blir likeverdig tilgjengelig ved alle helseforetak som driver fot- og ankelkirurgi. Med spredt kunnskap vil det være mindre behov for å flytte pasienten og begrense kostnad og ulempe. Kvalitet spredt til hele landet oppnås ved å tilføre og støtte utviklingen av bedre kunnskap og ferdighet hos behandleren.

Tjenesten har som mål å bidra til fagutvikling i form av hospitantvirksomhet, temamøter, nettverksbygging, utveksling av erfaring fra internasjonale møter m.m.

Sist oppdatert 15.02.2024