Send oss plasma med alloantistoffer

Vi ønsker å kjøpe plasma fra blodgivere med alloantistoffer.

Krav til påvisning av alloantistoff i ønskede enheter:

 • Ved identifisering av antistoff i indirekte antiglobulinteknikk (IAT) ved 37 ºC, må reaksjonene med panelet vise et tydelig og fullstendig mønster til antistoff med spesifisitet.

 • Panel i enzymteknikk må ikke vise uspesifikke reaksjoner.

 • Noen unntak kan vi ha behov for, det vil vi vurdere fra gang til gang. Aktuelt for vurdering kan være antistoff som kun påvises mot homozygote celler i IAT.

 • Anti-Jka kan være aktuelt selv om det ikke påvises fullstendig i IAT.

  Kontakt oss og avtal en eventuell forsendelse på forhånd, dersom innsending er aktuelt:

  Heidi Støen; heidi.stoen@ous-hf.no

  Nanna Skeie; nanna.skeie@ous-hf.no

  Vi ønsker tilsendt:

  • plasma fra en fullblodtapping eller plasmaferese av giver

  • ett rør ACD eller CPDA-blod fra giver

  • innsendingsskjema med resultater av antistoffutredning og titrering utført i plasma fra aktuell tapping

  • Følgeseddel med bestillingsnummer

  Krav:

  • utført antistoff utredning og titrert antistoff

  • Smittekontroll: alle obligatoriske analyser (anti-HIV 1/2, HBsAg, anti-HBcore og anti-HCV) må være negative.

  Priser:

  Vi betaler 2000 Kr/NOK per enhet plasma fra fullblod (ca 250ml) og 4000 Kr/NOK per enhet fra aferese (ca. 500ml).
  Transport avtales og frakt dekkes av oss.
  Når avtale om forsendelse er gjort, sender vi følgeseddel med bestillingsnummer. Dette bestillingsnummeret må påføres faktura. Utfylt følgeseddel må følge blodleveransen.

  Sist oppdatert 11.04.2023