Referansegruppen

Kompetansetjenesten har en referansegruppe med representanter fra hver helseregion, samt en brukerrepresentant.

  • Kristin Gjerde Hagen, referansegruppens leder (Helse Vest)
  • Anne Lise Hustadnes, brukerrepresentant
  • Astrid Aandahl, representant Helse Sør-Øst
  • Helene Nordbø, representant Helse Midt-Norge
  • Mirjana Grujic Arsenovic, representant Helse Nord
Sist oppdatert 09.06.2022