Prøvemateriale, rekvisisjon og kontaktinformasjon

Vi ber alle rekvirenter om å benytte rekvisisjon «Rekvisisjon, Immunhematologi, fra andre blodbanker». Ved behov kan eget skriv med utfyllende kliniske opplysninger legges ved rekvisisjonen.

​Rekvisisjoner

Rekvisisjon, Immunhematologi, fra andre blodbanker

Avdelingens andre rekvisisjoner

Prøvemateriale

Antistoffutredning

2-3 EDTA-glass (à 5 mL)

Genotyping

Minimum 2-3 mL EDTA-blod, helst uåpnet

Rekvisisjon

Rekvisisjonen fylles ut med følgende informasjon:

  • Rekvirentens navn med fullstendig avdelingsbenevnelse og sykehusets navn og adresse, eventuelt også kopimottaker hvis ønskelig
  • Poliklinisk, innlagt eller blodgiver (registreres som innlagt)
  • Pasientens fullstendige navn og fødselsnummer
  • Rekvirentens telefonnummer
  • Prøvetakingsdato og klokkeslett
  • Kopi av siste antistoffutredning
  • Resultat av alle fenotypinger som er utført, også ABO og RhD
  • Kliniske opplysninger; diagnose, etnisitet, tidligere transfusjoner, graviditet med mer
  • Termindato dersom pasienten er gravid
  • Informasjon om pasienten er transfusjonstrengende og hastegrad

Kryss av for UTREDNING og/eller GENOTYPING

Merk at en fullstendig utfylling av rekvisisjonen og tilstrekkelig prøvemengde som angitt over vil medføre mer effektive utredninger og riktige prioriteringer.

Forventet svartid

Genotyping

Forventet svartid er 7-14 dager fra prøven er mottatt. I ferie- og høytider kan svartiden bli lenger.

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Seksjon for immunhematologi
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Leveringsadresse/Ekspress over natt (hele døgnet)

Blodbanken i Oslo
Bygg 25 Laboratoriebygget, 3. etasje
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo

Telefon

22 11 88 69 (døgnåpent)
 

Sist oppdatert 11.04.2023