Om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kunnskapsformidling innen fagfeltet.

​Vi er referanselaboratorium for hele landet, og mottar pasientprøver til videre utredning. For pasienter med sjeldne, multiple og/eller vanskelige blodtypeantistoffer, skaffer vi ferskt eller frossent blod. Viktige oppgaver for kompetansetjenesten er å bidrar til, samt drive med forskning og fagutvikling. Enheten har ansvar for undervisning i grunn-, etter- og videreutdanning av bioingeniører og leger. Vi sender Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer til alle landets blodbanker og har ansvar for veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå.

Leder for Seksjon for immunhematologi: Unni Bergerud
Seksjonsoverlege: Aurora Espinosa
Enhetsleder for Kompetansetjeneste for blodtypeserologi,FoU: Annette Vetlesen
Medisinsk fagansvarlig: Çigdem Akalin Akkök 

Sist oppdatert 09.06.2022