Lager av sjeldent blod til transfusjon

Blodbanken i Oslo, BiO, har siden 2002 glycerolisert erytrocyttkonsentrater (SAG-M) og frosset enhetene i minus 80 grader celsius. Dette er en felles nasjonal ressurs som administreres av BiO.

Erytrocyttkonsentrater som er frosset, kalles kryopreserverte erytrocyttkonsentrater. Det er enheter fra eget blodgiverkorps eller tilsendte enheter. Erytrocyttene er enten negative på høyfrekvente antigener eller negative på kombinasjoner av flere antigener.

I tillegg har vi autologt, nedfrosset blod til en svært begrenset pasientgruppe. Flere kriterier må oppfylles. Ett av dem er at det er vanskelig/umulig å finne forlikelig blod til pasienten blant blodgiverne våre.

Dersom vi ikke selv har de enhetene vi trenger, frosset eller ferskt, kan vi forsøke Rare Donor Panel for å søke tilgjengelige enheter på verdensbasis. Vi har samarbeid med flere blodbanker i andre land for dette formål, bl.a kan nevnes: Nederland (Amsterdam), Sverige (Umeå), Japan (Osaka), Finland (Helsinki) og Spania (Barcelona).
I tillegg til frosset blod, kan flere av disse stedene også skaffe oss blod som ikke er frosset, dersom vi planlegger i god tid.
Prisen på disse enhetene kan være svært høy. Vårt mål er å bli selvforsynte.

Lagerbeholdningen av kryopreserverte erytrocyttkonsentrater vil variere. Et optimalt lager skapes av at dere, alle landets blodbanker, sender enheter til oss når dere kommer bort i noe sjeldent. Lageret hos oss er basert på en nasjonal dugnad. Den enkelte blodbank som har bidratt, har ikke autonomt eierskap til de innsendte enhetene. Lageret er en felles nasjonal ressurs som administreres av BiO.


Bestilling av kryopreserverte erytrocyttkonsentrater.

Fra vi får bestilling av kryopreservert blod, til vi har posene klare til utsendelse, går det flere timer. Selve prosessen er særlig arbeidskrevende, 3-5 timer. Av den grunn kan vi ikke garantere at slikt blod kan skaffes til veie utenom alminnelig arbeidstid (mandag-fredag kl 08.00 -15.30).

I nedfrosset tilstand er enhetene holdbare i flere tiår. I opptint, vasket tilstand er holdbarheten opptil 72 timer.

 

Innsending av erytrocyttkonsentrat.

  • Forsendelsen må avtales på forhånd.

  • Send oss pilotrøret og SAG-M etter at de er kontrolltypet og negative på de til enhver tid gjeldene smittetester og rutiner for utlevering.

  • Skriftlig dokumentasjon på dagens kontrolltyping og smittetester vedlegges.

Enhetene skal være nedfrosset innen én uke fra tappedato. Også denne prosedyren er særlig ressurskrevende og gjennomføres utelukkende innenfor alminnelig arbeidstid.

 

Spørsmål / avtale gjøres på telefon 22 11 88 69 mandag-fredag kl 08.00-15.30
 

Elin Brenna uxenna@ous-hf.no

Sist oppdatert 11.04.2023