Årsrapporter

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi rapporterer til Helsedirektoratet, som gjennomfører årlig evaluering av kompetansetjenestene i spesialisthelsetjenesten.

Årsrapportene til Nasjonalt kompetansesenter for blodtypeserologi er digitalt tilgjengelige her:

Årsrapporter

- velg aktuelt årstall i den digitale oversikten

Sist oppdatert 11.04.2023