Antistoffutredning

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi ved Blodbanken i Oslo (BiO) tar i mot prøver til utvidet antistoffutredning/identifisering og antigentypinger fra alle norske blodbanker.

Antistoffutredningene gjøres for å finne spesifisiteten til irregulære blodtypeantistoff, (alloantistoff) enten det er antistoff mot høyfrekvente eller lavfrekvente antigen eller mot flere antigen. Vi gjør utredninger for å utelukke eller påvise alloantistoff hos pasienter med autoantistoff, og kan påvise eller utelukke alloantistoff hos pasienter som behandles med medikamenter som inneholder anti-CD38 (f.eks. Daratumumab).

Hos pasienter som nylig er transfundert kan det være aktuelt å gjøre RBC-genotyping. Blodbanken i Oslo (BiO) samarbeider med IBGRL (International Blood Group Reference Laboratory) i Bristol og Blodcentralen i Skåne, Lund for supplerende analyser ved behov.

BiO har eget cellepanel i tillegg til panel fra to kommersielle leverandører. Vi har frosset erytrocytter fra over 200 personer med ulike spesielle antigenkombinasjoner. I tillegg er mange av blodgiverne våre typet ut på mange antigen. Dette gjør at vi til enhver tid kan lage ”spesialdesignede” cellepanel, der alle giverne er negative for ett eller flere antigen, for eksempel panel med k (cellano) eller e (lille e) negative celler, eller A1 positive celler.

Vi har antistoff mot mange høy- og lavfrekvente antigen, kjøpte antisera eller fra pasienter/blodgivere som har fått påvist disse antistoffene.

Når vi får prøver til antistoffutredning, setter vi alltid opp vårt eget cellepanel med IAT-gelteknikk ved +37oC. Resultatet av dette sammen med innsenders resultat anser vi for å være en viktig start på antistoffutredningen. Siden vi har cellepanel med de samme giverne over lengere tid, vet vi mye om hvordan ulik antistoff reagerer med disse cellene. De aller fleste av teknikkene og metodene som brukes i antistoffutredningen kan utføres hele døgnet, hver dag hele året.

Det er en del informasjon fra dere som innsendere som er viktig at vi får, slik at vi kan prioritere riktige prøver, og som også kan gjøre utredningene mer effektive. Derfor har vi under listet opp noen ønsker. 
 
Ved innsending av prøver ønskes:

  • 2-3 EDTA-glass (ett glass (helst uåpnet) til ev. RBC-genotyping)
  • Kopi av den siste antistoffutredningen
  • Resultat av alle fenotypinger som er gjort, også ABO og RhD
  • Informasjon om diagnose, etnisitet, tidligere transfusjon, graviditet med mer
  • Informasjon om pasienten er transfusjonstrengende og hastegrad
Sist oppdatert 11.04.2023