Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling

Behandlingstjenesten tilbyr utredning og behandling av pasienter med epilepsi som får anfall på grunn av manglende effekt av legemidler og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art. Tjenesten er også for pasienter som skal utredes for epilepsikirurgi.

​Om tjenesten

Den nasjonale tjenesten kompleks epilepsi tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med kompleks eller terapiresistent epilepsi. Tjenesten er lokalisert ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) som er del av Oslo Universitetssykehus.
Diagnoser aktuelle for henvisning: ICD-10: G40, R56.8
Tjenesten tilbyr spesialisert utredning og behandling til følgende pasientgrupper:

  • Terapiresistent epilepsi, som er epilepsi der man ikke har oppnådd anfallskontroll etter å ha forsøkt minst to forskjellige epilepsimedisiner.
    Tjenesten tilbyr spesialisert utredning og vurdering for medikamentell eller ikke-medikamentell behandling. Ikke-medikamentell behandling er ketogen diettbehandling  og kirurgisk behandling. SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi  i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. 3 av 10 pasienter med epilepsi har en terapiresistent epilepsi.

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

  • Kompleks epilepsi, som er epilepsi med nevrologiske, psykiatriske, kognitive eller læringsmessige tilleggsvansker. Pasienter med kompleks epilepsi med behov utover tilbudet fra lokalt hjelpeapparat og lokal eller regional barne- eller nevrologisk avdeling kan henvises til tjeneste.
    Tjenesten har spesialkompetanse på diagnostisering og behandling av sjeldne epilepsityper. Tjenesten tilbyr spesialisert utredning, kartlegging og veiledning ved kompleks epilepsi fra et tverrfaglig team av nevrologer, barneleger, sykepleiere, nevrofysiologer, pedagoger, klinisk ernæringsfysiologer, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.
  • Spesialisert anfallsutredning til pasienter der det etter utredning ved lokal eller regional barneavdeling/nevrologisk avdeling fremdeles er usikkerhet knyttet til epilepsidiagnosen eller til hvilke anfallstyper eller epilepsitype pasienten har. Slik utredning inkluderer diagnostisk avklaring mellom epileptiske anfall og andre paroksysmale anfallslidelser inkludert psykiske ikke-epileptiske anfall (PNES), søvnlidelser og andre nevrologiske og medisinske tilstander som kan likne epilepsi. 

SSE behandler pasienter i et livsløpsperspektiv og gjennom forskjellige livssituasjoner som utdanning, graviditet og alderdom. SSE har seksjoner for barn, voksne, eldre og pasienter med psykisk utviklingshemning.

For nærmere omtale av utrednings- og behandlingstilbud, se nettsidene til SSE.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Tele​fon

+47 91 50 27 70 

E-p​​ost

post@oslo-universitetssykehus.no

Lede​​r​

Grete Almåsbak.

Postad​​resse

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Avdeling for kompleks epilepsi
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo

Besøksadr​e​​​sse

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
G. F. Henriksens vei 29, 1337 Sandvika

Sist oppdatert 07.10.2022