Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom

Behandlingstjenesten er et tilbud om behandling av pasienter som har kreftsykdom i tykk- eller endetarm med spredning til bukhinnen.

​Om tjenes​​ten

Ved operasjonen søker man å fjerne all synlig svulstsykdom for deretter å gi varm cellegiftbehandling i buken før operasjonen avsluttes. Behandlingen er komplisert og krever spesialisert kompetanse. Det er få nye pasienter årlig. Tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

ICD-10: C78.6 Peritoneale metastaser.

Tjenesten er lokalisert ved Seksjon for onkologisk kirurgi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Kontakt ​​oss

Telefon: 02770

Adresse: Trondheimsveien 235.

Telefon:

  • 22 93 50 04
  • 22 93 48 91

Åpningstid

  • Hverdager: 08.00–15.30
  • Utenom åpningstid: telefon 02770

Faks: 22 93 59 44

Besøksadresse: Ullernchausseen 70, Bygg B.

Telefon: 

  • 22 11 95 00
  • 22 11 95 50

Åpningtid:

  • Hverdager: 08.00–15.30.
  • Utenom åpningstid: telefon 02770.

Faks: 22 11 95 58

Besøksadresse: Kirkeveien 166, Bygg 7, inngang A.

Telefon: 

  • 23 07 06 80
  • 02770

Besøksadresse: Sognsvannsveien 20.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 15.09.2022