Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn

Cochleaimplantat er et avansert teknisk hørselshjelpemiddel for barn som er født døve eller får hørselstap i barnealderen, der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat.

​Formålet med behandlingstjenesten er å gi barn med sterkt nedsatt hørsel mulighet for å høre og utvikle talespråk. Tjenesten omfatter utredning, operasjon, teknisk og audiopedagogisk oppfølging fram til 18-årsalder. Etter fylte 18 år fortsetter teknisk oppfølging ved regionale CI sentre, det vil si Oslo universitetssykehus HF, Haukeland sykehus eller St. Olavs hospital. Tjenesten ivaretar også oppfølging av barn som har fått cochleaimplantat og bidrar til habilliteringen/rehabiliteringen av disse. ICD-10: H90.3.

Les mer om behandlingen her

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Ko​ntakt oss

T​​elefon

  • 23 07 42 71

Telefontid​

Mandag til fredag: kl. 9.00–11.00.

​​Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, ØNH, CI-enheten
Postboks 4950 Nydalen
0424  OSLO
 

Besøks​​adresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
ØNH poliklinikk, CI-enheten.
Inngang D3b, 1. etasje.
Sognsvannsveien 20
0027 Oslo 

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 05.02.2024