En person med hansker og hansker som arbeider på en maskin

Seksjon for laboratoriediagnostikk

Vi tilbyr et svært bredt spekter av molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser på regions- og landsbasis. Mange av våre analyser utføres ved hjelp av ny storskala sekvenseringsteknologi (også kalt neste generasjons sekvensering eller dypsekvensering), slik at mange gener kan undersøkes samtidig. Foto: Bård Gudim


Seksjonen er organisert i syv enheter:

Enhet for laboratorielegetjenester

Medisinske spørsmål knyttet til laboratorievirksomheten kan rettes til denne enheten.


Enhet for hjertegenetikk

Enheten tilbyr genetisk diagnostikk ved lipidforstyrrelser, kardiomyopatier, arytmier, og enkelte andre tilstander. Fullstendig oversikt over vårt analysetilbud og rekvisisjonsskjema finnes på Genetikkportalen​ . Rekvirenter som har spørsmål om genetisk utredning kan ta kontakt med oss på telefon 22 11 89 91.
 
Enheten tilbyr genetisk veiledning for pasienter som ønsker å teste seg for en mutasjon som er påvist som årsak til lipidforstyrrelser, kardiomyopati eller arytmier i pasientens slekt (prediktiv genetisk testing). Pasienter kan selv ta kontakt direkte for slik veiledning på telefon 22 11 89 91. Pasienten må i så fall oppgi hvilken mutasjon som er påvist i slekten, samt navn og fødselsdato på slektningen med påvist mutasjon.
 
For pasienter til Enhet for hjertegenetikk:
Ullevål, Laboratoriebygget: Kirkeveien 166, Bygg 25, 6. etasje Nord
Kart

Enhet for generell genetikk

Enheten tilbyr et bredt spekter av genetiske analyser. I tillegg til molekylærgenetisk- og cytogenetisk basert teknologi, så er det også tilbud om analyse av kopitallvariasjon med arrayCGH.​

Enhet for kreftgenetikk

Enheten tilbyr diagnostikk av en rekke ulike typer arvelig kreft.
Enhet for generell genetikk
Enheten tilbyr et bredt spekter av genetiske analyser. I tillegg til molekylærgenetisk- og cytogenetisk basert teknologi, så er det også tilbud om analyse av kopitallvariasjon med arrayCGH.

Enhet for genomdiagnostikk

Enheten tilbyr diagnostikk av en rekke ulike arvelige tilstander ved hjelp av ny sekvenseringsteknologi (high througput sequencing/next generation sequencing/dypsekvensering).

Enhet for genetisk fosterdiagnostikk og infertilitetsutredning

Enheten har ansvar for avdelingens molekylær- og cytogenetiske analysetilbud innenfor fosterdiagnostikk og infertilitetsutredninger, inkludert non invasiv prenatal test (NIPT).
Enhet for preanalytisk virksomhet
Enheten har ansvar for den preanalytiske håndteringen av avdelingens prøver.​

Enhet for preanalytisk virksomhet

Enheten har ansvar for den preanalytiske håndteringen av avdelingens prøver.​Nyheter fra seksjonen

  • 26. august 2021
    Fra et IKT-perspektiv

    Under pandemien har det vært mye fokus på analysering av koronaprøver og korte svartider. Mange dyktige ressurser har bidratt og jobbet for å tilrettelegge for automatisering og digitalisering av driften når vi trengte det som mest.

Sist oppdatert 10.05.2023