Et nærbilde av en fjernkontroll

RELIS Regionalt  legemiddelinformasjons-senter Sør-Øst

RELIS Sør-Øst er ett av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo Universitetssykehus HF. Foto: Stockbyte

Kontakt oss

Helsepersonell kan bruke RELIS til å:

 • Få svar på spørsmål om legemidler
 • Søke etter tidligere svar i databasen på hjemmesiden vår
 • Melde en mistenkt bivirkning
 • Lese legemiddelrelatert informasjon
 • Melde seg på vårt elektroniske nyhetsbrev
 • Få undervisning og forelesninger​

Det er flest leger som bruker tjenesten, men annet helsepersonell som f.eks. farmasøyter, sykepleiere og tannleger er også i målgruppen.

For mer informasjon, se www.relis.no

Trygg Mammamedisin er en offentlig finansiert tjeneste. Tjenesten drives av Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), Det er leger og farmasøyter ved RELIS som svarer på spørsmålene til Trygg Mammamedisin og som står bak rådene og informasjonen som du finner på nettsiden. her kan du lese mer om Trygg mammamedisin. ​

RELIS har egne tjenester for privatpersoner som har spørsmål om medisiner. Disse tjenestene er gratis å bruke. Les mer her:
TryggMammamedisin – Telefon- og netthjelp for gravide og ammende som ønsker råd i legemiddelspørsmål


Seksjonsleder Ruben Fossli
Tlf.: 413 72 171  E-post: Ruben.Kufaas.Fossli@ous-hf.no 

Nyheter fra avdelingen

 • Grafisk brukergrensesnitt, nettsted, kalender
  27. oktober 2023
  IATDMCT kongressen første gang i Norge

  24.-27. september ble den internasjonale kongressen til IATDMCT (International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology) for første gang arrangert i Norge.

 • 29. august 2023
  Fra nanoteknologi til molekylær sløyd – nå samarbeider hun med Roche

  Med øye for detaljer har Sopisa Benjakul krysset fagdisipliner for å kombinere nanoteknologi og biologisk innsikt med innovativ proteindesign. Nå samarbeider hun med Roche.

 • 17. august 2023
  Nytt verktøy til fortolkning av legemiddelgenetikk

  Manglende kunnskap om tolkning av genvarianter som kan påvirke legemiddelrespons er en barriere for implementering av farmakogenetikk.

Artikler fra seksjonen

 • En gruppe mennesker iført hvite labfrakker
  Nytt behandlingstilbud gir håp til pasienter med kronisk invalidiserende plager

  Systemisk mastocytose er en diagnose som stilles alt for sjelden i Norge og mange pasienter har en mengde kroniske plager og smerter. Pågående forskningsstudier ved Oslo universitetssykehus (OUS) viser at nyutviklede legemidler kan endre sy...

Sist oppdatert 28.04.2023